Rijinstructeur Categorie B


De opleiding tot rijinstructeur begint bij de categorie B (personenauto). Dit wordt door het Ministerie gezien als het basiscertificaat. De opleiding tot rijinstructeur B omvat vele vakken en onderwerpen, die zijn ondergebracht in 3 fases. Elke fase wordt afgerond door 1 of meerdere examens.

F
ase 1: Tijdens deze fase wordt de kennis over verkeer en wet- en regelkennis naar een hoger niveau gebracht en wordt de eigen rijvaardigheid getest.

Fase 2: Dit is het onderwijskundige onderdeel van de opleiding tot rijinstructeur. Tijdens deze fase leer je alles over het geven van rijlessen. Hoe bereid ik mijn les voor? Met wat voor leerling kenmerken krijg ik te maken? En hoe geef ik nou inhoudelijk een goede (rij)les?

Fase 3: Tijdens de stage komt alle opgedane kennis naar voren en wordt je beoordeeld door een erkende stagementor bij een rijschool. Ook ga je een keer mee met een tussentijdse toets of examen bij het CBR

“Tijdens je stage leer je
hoe het is om rijles te geven
aan echte leerlingen”


Doelgroep:

 • In bezit van rijbewijs cat. B
 • Minimaal 18 jaar
 • Diploma minimaal VMBO theoretische of gemengde leerweg
 • Indien geen diploma of gelijkwaardig diploma: geschiktheidstoets IBKI

Kosten:

 • €6100,- (incl. alle 1e examens, praktijklessen, begeleiding. Excl. stage)

Duur: 

 • Dagopleiding: dins- en donderdagen: 4-5 maanden (excl. stage)
 • Zaterdagopleiding: 8-9 maanden (excl. stage)
 • (e.e.a. is afhankelijk van examenmogelijkheden IBKI)
 • Geschatte zelfstudie 4-6 uur per week

Wanneer:

 • Zaterdagopleiding: 08.45 tot 15.30 uur
  Dagopleiding: 08.45 tot 15.30 uur (elke dinsdag en donderdag)

Beroeps- & Competentie gericht onderwijs.

 • Competentie gerichte toets.
 • Rijlessen onder deskundige begeleiding docent.
 • Gebruik lesauto's om te oefenen.
 • Alle 1e examens.
 • En onze welgeroemde persoonlijke begeleiding!

Inhoud van de opleiding:

FASE 1a Theorie van de Rijtaak (examen 60 meerkeuze vragen)

 • Verkeerswetgeving: RVV, WvW, WRM, KR & RR
 • Rijprocedure B
 • Verkeerstaak

FASE 1b Praktijkrit eigen rijvaardigheid

 • Rijproef (60 min rijden)
 • Verwoorden van taakprocessen (2x)
 • Bijzondere verrichtingen (4 stuks)

FASE 2a en 2b Didactische voorwaarden

Theorie van onderwijskunde: examen 2x 60 meerkeuze vragen

 • Lesvoorbereiding 2a (examen 60 meerkeuze vragen)
 • Lesuitvoering 2b (examen 60 meerkeuze vragen)

STAGE:

 • 4 uren passief onder begeleiding
 • 1 uur meerijden met examen/TTT bij CBR
 • 35 uren actief onder begeleiding

FASE 3 Stagebeoordeling praktijkexamen 50-80 minuten rijles geven

 • Rijles geven aan een echte leerling zonder autorijbewijs
 • Instructie geven & Coachen